Cursos de USC - Centro de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua

MÉTODO Y LUGAR
 • Todos 12
 • A distancia 0
 • Online 0
 • Semipresencial 0
 • En empresa 0
 • Presencial 12
País
TEMÁTICA
TIPO DE INFORMACIÓN
 • Todos 12
 • Postgrados 12
DURACIÓN
 • Horas 0
 • Días 0
 • Semanas 0
 • 3 Meses 6
 • 6 Meses 4
 • 9 Meses 2
 • Año(s) 0
-- Seleccionar --
12 resultados
Master en Gestión de Recursos Humanos en las Organizaciones USC - Centro de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua

...e outros diplomados ou licenciados que xustifiquen a súa vinculación coa xestión dos recursos humanos. Titulados universitarios superiores interesados...

 • Master
 • Santiago De Compostela (España)
 • 500 horas de clase
Agregar al comparador
Ver más

$2.824.051
IVA inc.
Master en Renovación Urbana y Rehabilitación USC - Centro de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua

...Duración: 1 ano académico. Dirección: Camiruaga Osés, Idoia. Taín Guzmán, Miguel Organiza: Centro de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua...

 • Master
 • Santiago De Compostela (España)
 • 500 horas de clase
Agregar al comparador
Ver más

$1.072.424
IVA inc.
Master en Gestión y Dirección de Empresas de Moda USC - Centro de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua

...Créditos: 5 Traballo de Investigación. Créditos: 20 Traballo de Investigación. Créditos: 5 Preinscripción/Matrícula: Plazo Preinscripción: del 15/06/08 al 10/10/08...

 • Master
 • Santiago De Compostela (España)
 • 500 horas de clase
Agregar al comparador
Ver más

$4.289.698
IVA inc.
Master en Renovacion Urbana y Rehabilitación 2008-2009 USC - Centro de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua

...Idoia. Taín Guzmán, Miguel Organiza: Centro de Posgrado, Tercer Ciclo y Formación Continua...

 • Master
 • Santiago De Compostela (España)
 • 500 horas de clase
Agregar al comparador
Ver más

$1.072.424
IVA inc.
Master en Dirección y Gestión de Comercio Exterior USC - Centro de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua

...Licenciados y Graduados Universitarios. Con conocimiento de idiomas (fundamental inglés), experiencia profesional (ámbito internacional), estancias en el extranjero...

 • Master
 • Santiago De Compostela (España)
 • 700 horas de clase
Agregar al comparador
Ver más

$4.933.152
IVA inc.
Especialista en Gestión de Recursos Humanos y Ciencias del Trabajo USC - Centro de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua

...Económicas, CC Políticas, Dereito) Arquitectos, Enxeñeiros e Diplomados en Relacións Laborais ou Empresariais, e outros diplomados ou licenciados que xustifiquen...

 • Postgrado
 • Santiago De Compostela (España)
 • 300 horas de clase
Agregar al comparador
Ver más

$1.358.404
IVA inc.
Especialista en Marketing Internacional USC - Centro de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua

...Objetivo del curso: El fenómeno de la progresiva globalización de la economía, unida a los crecientes procesos de integración regional y al desenvolvimiento del comercio electrónico...

 • Postgrado
 • Santiago De Compostela (España)
 • 200 horas de clase
Agregar al comparador
Ver más

$1.644.384
IVA inc.
Especialista en Gestión de Operaciones Internacionales USC - Centro de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua

...Créditos: 2 A Xestión das Exportacións. Créditos: 4 Preinscripción/Matrícula: Plazo Preinscripción: del 15/03/08 al 10/04/08. Plazo Matrícula...

 • Postgrado
 • Santiago De Compostela (España)
 • 200 horas de clase
Agregar al comparador
Ver más

$1.644.384
IVA inc.
Experto en Comercio e Promoción Exterior USC - Centro de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua

...Para facer frente a crecente demanda de profesionais nesta materia, a Universidade de Santiago de Compostela, ofrece un Curso de Especialista en Comercio e Promoción Exterior...

 • Postgrado
 • Santiago De Compostela (España)
 • 130 horas de clase
Agregar al comparador
Ver más

$1.072.424
IVA inc.
Experto en Xestión do Comercio Exterior USC - Centro de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua

...Objetivo del curso: El fenómeno de la progresiva globalización de la economía, unida a los crecientes procesos de integración regional, y al desenvolvimiento...

 • Postgrado
 • Santiago De Compostela (España)
 • 130 horas de clase
Agregar al comparador
Ver más

$1.072.424
IVA inc.
Especialista en Negocios Internacionales USC - Centro de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua

...Objetivo del curso: O fenómeno da progresiva globalización da economía, unida aos crecentes procesos de integración rexional e ao desenvolvemento do comercio electrónico...

 • Postgrado
 • Santiago De Compostela (España)
 • 200 horas de clase
Agregar al comparador
Ver más

$1.644.384
IVA inc.
Máster de Arquitectura Da Paisaxe Juana de Vega USC - Centro de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua

...Tamén poderán acceder os titulados de grado medio (enxeñeiros técnicos agrícolas, enxeñeiros técnicos forestais, enxeñeiros técnicos de obras públicas e enxeñeiros de minas)...

 • Master
 • San Pedro De Nós (oleiros) (España)
 • 700 horas de clase
Agregar al comparador
Ver más

$1.143.919
IVA inc.