Folla de Cálculo con Microsoft Excel

Forga
Online

Precio a consultar
¿O prefieres llamar ahora al centro?
+34 9... Ver más
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

  • Curso
  • Online
  • 65 horas de dedicación
Descripción

Crear libros de cálculo personalizados con formato adecuado para utiliza-los de maneira profesional. Empregar fórmulas e funcións para realizar cálculos precisos á hora de realizar operacións básicas e complexas. Incluir Imaxes e gráficos. Manexar tódalas opcións de impresión. Crear macros personalizadas.

Información importante

Temario

· Introducción ao Excel
· Comandos básicos de edición
· Formatos da folla (I)
· Formato de Folla (II)
· Formato de Folla (III)
· Funcións estatísticas e matemáticas
· Funcións financieiras e de data e hora
· Función de cadea
· As función de información, lóxicas, de búsqueda e de referencia
· Operacións con arquivos.
· Bases de datos
· Impresión de follas de cálculo
· Gráficos
· Tipos de gráficos. Tamaño, orientación e impresión.
· Posibilidades avanzadas dos gráficos
· Macros

MÓDULOS TRANSVERSAIS:

· Formación para a igualdade
· Alfabetización informática
· Sensibilización medioambiental

Logros de este Centro


Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares