Máster en Oceanografía

UVIGO - Facultad de Ciencias del Mar
En Vigo (España)

1.773€ - ($1.242.206)
¿O prefieres llamar ahora al centro?
+34 9... Ver más
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

  • Curso
  • Vigo (España)
  • Duración:
    1 Año
Descripción


Dirigido a: 1) Considerarase titulación preferente a licenciatura/grao en Ciencias do Mar, así como as titulacións estranxeiras en Oceanografía. Criterios de valoración: CV. A Comisión Académica será a encargada de realizar esta valoración. 2) Resto de licenciaturas/graos de ciencias. Criterios de valoración: CV e a súa adecuación ao ámbito do título. A Comisión Académica realizará esta valoración. 3) Outras titulacións. Criterios de valoración: CV e a súa adecuación ao ámbito do título.

Información importante
Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
Consultar
Vigo
Campus Universitario Lagoas-Marcosende, 36200, Pontevedra, España
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Estar en posesión de un título universitario oficial español, o una titulación de otro país del EEES y que faculte en el país de expedición para el acceso a enseñanza de master, o de un sistema educativo ajeno al EEES de características similares, sin necesidad de homologación de sus estudios.

Temario

El Máster en Oceanografía tiene como objetivo:
- Subministrar unha serie de técnicas específicas de mostraxe, obtención, análise e tratamento de datos experimentais necesarios para desenvolver a metodoloxía científica que require a disciplina oceanográfica, en calquera das súas vertentes.
- Proporcionar coñecementos avanzados, actualizados e rigorosos, sobre os problemas relacionados co funcionamento dos océanos e as súas perturbacións, fundamentalmente as asociadas á Mudanza Global, con referencia ao impacto da actividade humana sobre os mecanismos fundamentais de funcionamento dos océanos, incluídos os impactos sobre o clima, os ciclos da auga e dos elementos fundamentais, a perda de biodiversidade e a introdución de substancias químicas que modifican a composición dos océanos.
- Prover coñecementos actuais sobre o papel do océano nos ciclos bioxeoquímicos dos principais elementos na biosfera, nun contexto de Mudanza Global, así como metodoloxías e ferramentas de investigación para o seu estudo.
- Proporcionar formación multi- e interdisciplinar de xeito que, ao finalizar o curso, o estudante teña unha formación sólida que lle permita dirixir a súa carreira profesional a sectores tanto industriais como académicos ou de investigación.
- Dotar os alumnos das ferramentas necesarias para afrontar diversos problemas que poden xurdir na vida profesional relacionados co océano.

Logros de este Centro

Información adicional

Prácticas en empresa: No cpnstan prácticas

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares