Especialista en Inserción Sociolaboral de Colectivos de Inclusión Social

USC - Departamento de Didáctica y Organización Escolar
En Santiago de Compostela (España)

1.700€ - ($1.191.060)
¿O prefieres llamar ahora al centro?
+34 9... Ver más
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

 • Postgrado
 • Santiago de compostela (España)
 • 240 horas de clase
Descripción

Objetivo del curso: Dirixido á formación de especialistas en inserción e desenvolvemento de medios/recursos de inserción sociolaboral para colectivos que se atopan nunha situación de exclusión laboral e social. Obxectivos: Aportar itinerarios de inserción (proceso social e de atención ás persoas que se realizan mediante inserción laboral). Construír ferramentas metodolóxicas necesarias para a inserción.
Dirigido a: Licenciaturas en Pedagoxía, Psicopedagoxía, Psicoloxía e Socioloxía preferentemente. Tamén se admitirán outras licenciaturas en Dereito, Económicas, Empresariais, e Medicina, así como Diplomaturas en Ciencias Sociais (Traballo Social, Relacións Laborais), Educación Social, Titulación de Mestre e DUE.

Información importante
Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
Consultar
Santiago de Compostela
Campus Sur, s/n., 15782, A Coruña, España
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Preinscripción/Proceso de Admisión (ver detalles en el Programa).

Temario

Plan de Estudios:
 1. Investigación Educativa: a Educación Como Obxecto de Coñecemento. Créditos: 1
 2. Investigación, Negociación e Mediación Laboral. Competencias e Habilidades Directivas. Créditos: 1
 3. Avaliación de Programas e Técnicas de Investigación Socioeducativa. Créditos: 1
 4. Fundamentos Teóricos e Disciplinares da Exclusión Social. Créditos: 1
 5. Da Exclusión Escolar á Exclusión Social: Pasado, Presente e Futuro. Créditos: 1,5
 6. Emocións e Valores nos Mass-media. O Cine como Medio de Intervención. Créditos: 1
 7. Intervención Socioeducativa con Menores e Familias. Créditos: 1
 8. Proceso de Transición da Escola a Vida Activa do Adolescente. Créditos: 1
 9. Xénero e Situacións de Exclusión Laboral e Social. Créditos: 1
 10. As Migracións Transnacionais e a Inclusión Social na Sociedade Española. Créditos: 1
 11. Marco Conceptual e Metodolóxico da Inserción Sociocultural. Créditos: 0,3
 12. A Inserción Sociolaboral de Inmigrantes: Proceso de Intervención e Recursos. Créditos: 1
 13. O Deseño dos Proxectos de Inserción. Créditos: 1,2
 14. As Competencias Profesionais para a Práctica Profesional da Inserción Laboral. Créditos: 0,5
 15. Políticas de Inserción Social: a Realidade Institucional. Créditos: 1
 16. Creación de Empresas. Créditos: 2
 17. A Inserción Laboral desde a Óptica dos Profesionais. Créditos: 0,5
 18. O Programa Mentor. Créditos: 0,5
 19. O Centro de Día Alecrín. Créditos: 0,5
 20. Organizacións que Traballan na Inserción Sociolaboral con Inmigrantes. Créditos: 0,5
 21. A Incorporación Sociolaboral do Colectivo Xitano en Galicia. Créditos: 0,5
 22. Colectivos con Minusvalías: Metodoloxías Prácticas Aplicadas para a Inserción Laboral. Créditos: 0,5
 23. Inserción e Drogodependencias. Créditos: 0,5
 24. Traperos de Emaus. Créditos: 1
 25. Elaboración dun Traballo Final Tutelado. Créditos: 3
Preinscripción/Matrícula:
 • Plazo Preinscripción: del 03/09/07 al 28/09/07.
 • Plazo Matrícula: del 02/10/07 al 13/10/07.
Proceso de Admisión:
 • Valoración do currículo e entrevista persoal.
Información General:
 • Edición: 1ª.
 • Créditos: 24.
 • Duración: 1 ano académico.
 • Calendario: Venres de 10:00h. a 14:00 h. Venres de 16:00h. a 20:00 h. Sábado de 10:00 h. a 14:00 h.
 • Dirección: Olveira Olveira, María Esther y Fernández Tilve, María Dolores.
 • Organiza: Departamento de Teoría, Historia da Educación e Pedagoxía Social / Departamento de Didáctica e Organización Escolar.

Logros de este Centro

Información adicional

Forma de pago: Pago único.
Prácticas en empresa: Programa de prácticas en Empresas o Instituciones.
Alumnos por clase: 24

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares