Especialista en Relaciones Laborales

USC - Departamento de Derecho Mercantil y del Trabajo
En Santiago de Compostela (España)

1.292€ - ($931.641)
¿O prefieres llamar ahora al centro?
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

 • Postgrado
 • Santiago de compostela (España)
 • 205 horas de clase
Descripción

Objetivo del curso: Formación e/ou actualización nas materias laborais.
Dirigido a: Licenciados en Dereito, Ciencias do Traballo e Ciencias Económicas e Empresariais ou Diplomados en Relacións Laborais. Responsables de recursos humanos, xefes de relacións laborais, asesores e cadros das Organizacións Sindicais e Empresariais.

Información importante
Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
Consultar
Santiago de Compostela
Campus Sur - Avda. Dr. Ángel Echeverri, s/n., 15782, A Coruña, España
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Preinscripción/Proceso de Admisión (ver detalles en el Programa).

Temario

Plan de Estudios:
 1. Estilos de Dirección e de Presentacións Efectivas. Créditos: 1,6
 2. A Función Directiva ante o Cambio. Créditos: 0,8
 3. Estrutura da Organización. Créditos: 0,6
 4. Desenvolvemento Organizacional. Créditos: 0,6
 5. Planificación, Desenvolvemento e Xestión dos Recursos Humanos. Créditos: 0,4
 6. Problemas Asociados á Celebración do Contrato de Traballo e aos Tipos de Contratos (I, II e III). Créditos: 1
 7. Salario. Créditos: 0,6
 8. Organización do Traballo (I, II, III e IV). Créditos: 1,4
 9. Extinción do Contrato (I, II e III). Créditos: 1,6
 10. Casos Prácticos sobre Relacións Individuais de Traballo. Créditos: 0,4
 11. Sindicatos e Representación Sindical. Organizacións Empresariais. A Representación Unitaria. Créditos: 0,6
 12. Negociación Colectiva (I e II). Créditos: 0,8
 13. Conflitos Colectivos. Créditos: 1,2
 14. Taller Práctico sobre Negociación Colectiva. Créditos: 0,4
 15. Casos Prácticos sobre Relacións Colectivas de Traballo. Créditos: 0,4
 16. O Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais de Solución de Conflitos de Traballo (AGA). Créditos: 0,2
 17. Actuación Inspectora e Sanción das Infraccións na Orde Social. Créditos: 0,4
 18. Procedementos Laborais Administrativos (I e II). Créditos: 0,8
 19. Seguridade e Hixiene. Créditos: 0,8
 20. Dereito Penal do Traballo. Créditos: 0,4
 21. Aseguramento e Cotización. Créditos: 0,4
 22. Continxencias e Prestacións. Créditos: 1,2
 23. Seguridade Social dos Emigrantes Comunitarios. Créditos: 0,4
 24. Dereito Social Comunitario. Créditos: 0,8
 25. Intervención dos Axentes Sociais. Créditos: 0,3
 26. Presentación do Informe sobre a Situación Sociolaboral da Comunidade Autónoma de Galicia. Créditos: 0,2
 27. Conferencias. Créditos: 1,2
 28. Visitas a Empresas. Créditos: 1
Preinscripción/Matrícula:
 • Plazo Preinscripción: del 07/09/07 al 25/10/07.
 • Plazo Matrícula: del 29/10/07 al 16/11/07.
Proceso de Admisión:
 • Valoración do currículo e entrevista persoal.
Información General:
 • Edición: 18ª.
 • Créditos: 20,5.
 • Duración: 1 ano académico.
 • Calendario: Normalmente, os martes e xoves. Excepcionalmente, haberá semanas con tres días de clases. Horario: de 16:30 a 20:30 horas.
 • Dirección: Javier Gárate Castro.
 • Organiza: Departamento de Dereito Mercantil e do Traballo.

Logros de este Centro

Información adicional

Forma de pago: Posibilidad de pago fraccionado.
Prácticas en empresa: Programa de prácticas en Empresas o Instituciones.
Alumnos por clase: 75

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares