Experto en Xestión do Comercio Exterior

USC - Centro de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua
En Santiago de Compostela (España)

1.500€ - ($1.050.935)
¿O prefieres llamar ahora al centro?
+34 8... Ver más
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

 • Postgrado
 • Santiago de compostela (España)
 • 130 horas de clase
Descripción

Objetivo del curso: El fenómeno de la progresiva globalización de la economía, unida a los crecientes procesos de integración regional, y al desenvolvimiento del comercio electrónico, plantea nuevas necesidades de conocimiento en el ámbito de la comercialización y de los negocios internacionales.

Información importante
Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
Consultar
Santiago de Compostela
Campus Norte - Avda. del Burgo, s/n., 15782, A Coruña, España
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

CV, conocimiento de idiomas (fundamental inglés), experiencia profesional (ámbito internacional), estancias en el extranjero (realización de cursos), entrevistas persoales en castellano e inglés

Temario

 1. Negociación e contratación de operacións internacionais. Créditos: 2

 2. Medios de pago e financiación internacional. Créditos: 2

 3. Loxística e transporte internacional. Créditos: 2

 4. Aduanas e fiscalidade do comercio exterior. Créditos: 2

 5. BARREIRAS TÉCNICAS Ó COMERCIO E INSTRUMENTOS DE FOMENTO DA EXPORTACIÓN. Créditos: 2

 6. TERMOS LEGAIS E COMERCIAIS. Créditos: 3,2

Este curso forma parte del: Máster en Dirección e Xestión do Comercio Exterior (M629)

Obxectivos:

O fenómeno da progresiva globalización da economía, unida ós crecentes procesos de integración rexional, e ó desenvolvemento do comercio electrónico, plantexa novas necesidades de coñecemento no ámbito da comercialización e dos negocios internacionais.

Para facer frente a crecente demanda de profesionais nesta materia, a Universidade de Santiago de Compostela, ofrece un Curso de Especialista en Xestións de Operacións Internacionais, que aporta:

- Unha formación multidisciplinar, que abarca distintas materias relacionadas coa actividade comercial internacional.

- Clases Bilingües Inglés-Español, e un módulo complementario de inglés técnico.

- Totalmente práctico e vinculado a empresa.

- Con reputación e prestixio internacional, avalada por quince anos de experiencia do Master, e a inserción profesional dos máis de 500 posgraduados.

- Impartida por un staff de profesores altamente especializado, procedentes de distintos países e ámbitos de actividade académica e profesional.

- Desenvolvida cos máis innovadores métodos de ensino: programas informáticos de simulación, análise de casos reais, traballos, proxectos en empresas, etc.

- E nun contorno plenamente multicultural, donde a metade dos estudantes, son extranxeiros, procedentes de diversos países.

- Cunha atención personalizada, nun grupo reducido de 25 estudantes, facilidades para ó estudio: biblioteca, salas de ordenadores, etc.

Procedemento de Avaliación:

- Asistencia ás clases (mínimo dun 80%).

- Exámenes ó longo do curso (necesario superación das probas).

- Traballos e proxectos que deben ser valorados positivamente para a súa validación.

Calendario:

Días da semana: De luns a venres (ambos os dous inclusive).

Horario: De 09:30 a 13:30 horas e de 15:30 a 20:00 horas.

Aulas: Aula 8.

Departamento / Centro Organizador: Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Directores:

 • José Carlos de Miguel Domínguez

 • Miguel Ángel Otero Simón

Logros de este Centro

Información adicional

Prácticas en empresa:

Totalmente práctico e vinculado a empresa.


Alumnos por clase: 35

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares