Máster en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde

UVIGO - Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
En Orense (España)

1.773€ - ($1.263.000)
¿O prefieres llamar ahora al centro?
+34 9... Ver más
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

  • Master oficial
  • Orense (España)
  • Duración:
    1 Año
Descripción


Dirigido a: Dirixido preferentemente a egresados de Diplomaturas, Licenciaturas ou Grados relacionados co Turismo. Resto de titulacións universitarias.

Información importante
Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
Consultar
Orense
Ourense, 32004, Orense, España
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Estar en posesión de un título universitario oficial español, o una titulación de otro país del EEES y que faculte en el país de expedición para el acceso a enseñanza de master, o de un sistema educativo ajeno al EEES de características similares, sin necesidad de homologación de sus estudios.

Temario

El Máster en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde tiene como Obxectivos:
- Adquirir unha formación avanzada, especializada e multidisciplinar, orientada á especialización profesional na dirección e planificación do turismo de interior e de saúde.
- Capacitar para dar resposta ás esixencias de sostenibilidade, diversidade e calidade dos mercados turísticos de interior e de saúde.
- Preparar para a toma de decisións en postos de alta responsabilidade en empresas que ofertan produtos turísticos en zonas de interior, balnearios, centros de talasoterapia e spas, e institucións de turismo.
- Facilita-la incorporación de solucións tecnolóxicas na xestión de establecementos, actividades e destinos no ámbito do turismo de interior e de saúde.
Obxectivos específicos do título.
- Capacita-los estudantes tanto para a xestión de organismos turísticos, como para o deseño de novos produtos/paquetes turísticos de turismo de saúde ou para a planificación de proxectos de desenvolvemento turístico de territorios de interior, coa súa posterior aplicación e posta en marcha.
- Favorece-lo contacto directo có sector turístico cuxa oferta é de interior e de saúde.
- Ofrecer unha visión integradora dos distintos subsistemas que configuran o sistema organización/empresa no sector turístico de destinos de interior e de saúde.
- Coñecer e comprender a evolución do turismo de interior e de saúde.
- Incentiva-lo aprendizaxe e coñecemento como claves que enriquecen a creatividade da actividade empresarial e axudan a detectar novas oportunidades nos mercados turísticos de interior e de saúde.
- Dotar de coñecementos e habilidades para a xestión e planificación turística en mercados de interior e de saúde, tanto desde a perspectiva funcional, como territorial, medioambiental e cultural.
- Capacitar para articular o proceso de xestión turística dunha correcta ordenación do territorio e do desenvolvemento socio-económico de destinos de interior e de saúde.
- Estimula-la innovación e o desenvolvemento de novos produtos turísticos de saúde e de zonas de interior.
- Especializarse na dirección e planificación do turismo de interior.
- Especializarse na dirección e planificación do turismo de saúde.
- Transmiti-los coñecementos máis recentes e as mellores prácticas nas áreas de xestión e desenvolvemento dos balnearios, centros de talasoterapia, spas, casas rurais e calquera outra empresa cuxa oferta turística

Logros de este Centro

Información adicional

Observaciones: Tempo completo / Tempo parcial
Prácticas en empresa: Prácticas en empresas

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares