Máster en Dirección de PEMES

UVIGO - Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
En Vigo (España)

1.773€ - ($1.284.876)
¿O prefieres llamar ahora al centro?
+34 9... Ver más
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

  • Master oficial
  • Vigo (España)
  • Duración:
    1 Año
Descripción


Dirigido a: Titulados universitarios preferentemente do ámbito xurídico-social: Diplomados en Ciencias Empresariais, Licenciados en Administración e Dirección de Empresas, Licenciados en Dereito Económico, Licenciados en Economía, Diplomados en Relacións Laborais, Licenciados en Dereito e outras titulacións deste ámbito.

Información importante
Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
Consultar
Vigo
Torrecedeira, 105, 36208, Pontevedra, España
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Estar en posesión de un título universitario oficial español, o una titulación de otro país del EEES y que faculte en el país de expedición para el acceso a enseñanza de master, o de un sistema educativo ajeno al EEES de características similares, sin necesidad de homologación de sus estudios.

Temario

Obxectivos:

O Máster en Dirección de PEMES, ten un carácter eminentemente práctico e trata de formar profesionais competitivos e capacitados para incorporarse á actividade empresarial. Os obxectivos formativos do Máster en Dirección de PYMES son:

·Formar profesionais versátiles, pragmáticos, capacitados para dirixir pequenas e medianas empresas, para crear o seu propio negocio, para o desenrolo do exercicio libre da profesión, ou para dirixir algunha das áreas funcionales en organismos e institucións.
·Ofrecer aos estudantes unha sólida capacitación metodolóxica de xestión e tratamento da información que os dote de ventaxas competitivas no desempeño da súa actividade profesional, a través dun adecuado nivel de interdisciplinariedade, transversalidade e integración do programa docente.
·Integrar o aprendizaxe desta etapa da formación do estudante na súa vida profesional, subliñando o papel fundamental da formación contínua e autónoma.

Son obxectivos específicos do presente máster:


·Formar profesionais capaces de analizar, planificar, operar, controlar e dirixir a actividade da empresa, cunha visión integral das distintas áreas funcionais, combinado coa adquisición de habilidades directivas.
·Promover nos estudantes o coñecemento dos axentes, recursos e procesos que definen e/ou contextualizan a profesionalización, inserción e desempeño laboral en diferentes entornos económicos.
·Aplicar o antes descrito desde os criterios de igualdade de xénero, oportunidades, responsabilidade social e respeto polos dereitos humanos.

Logros de este Centro

Información adicional

Observaciones: Tempo completo Tempo parcial
Prácticas en empresa: Prácticas externas

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares