Máster en Enxeñaría da Soldadura

UVIGO - Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial
En Vigo (España)

1.773€ - ($1.263.270)
¿O prefieres llamar ahora al centro?
+34 9... Ver más
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

  • Master oficial
  • Vigo (España)
  • Duración:
    1 Año
Descripción


Dirigido a: Titulados en Enxeñarías superiores e técnicas. Licenciados en Química e Licenciados en Físicas nas especialidades de materiais ou relacionadas. Os alumnos que non completaran a súa titulación poderán matricularse na modalidade de "FORMACIÓN CONTINUA" coa posibilidade de pasar á "MODALIDADE ORDINARIA" cando acrediten a titulación correspondente.

Información importante
Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
Consultar
Vigo
Torrecedeira, 86, 36208, Pontevedra, España
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Estar en posesión de un título universitario oficial español, o una titulación de otro país del EEES y que faculte en el país de expedición para el acceso a enseñanza de master, o de un sistema educativo ajeno al EEES de características similares, sin necesidad de homologación de sus estudios.

¿Qué aprendes en este curso?

Soldadura

Temario

Máster en Enxeñaría de Soldadura Obxectivos:
O principal obxectivo que se pretende atinxir co curso que se ofrece, é cubrir a carencia no coñecemento dos distintos tipos de materiais e de as súas tecnoloxías de unión, posibilitándolle á Industria e Técnicos do noso País a adquisición destes coñecementos, que hoxe en día se consideran fundamentais, co fin de poder situárense ao mesmo nivel de outros países (especialmente da UE), logrando un mellor desenvolvemento das súas actividades, mellorando o nivel da calidade e competencia dos seus productos e servizos, e intentando en definitiva conseguir con iso un maior índice de penetración tanto no mercado interior como nos exteriores.
O curso pretende formar a un persoal técnico nos campos de:
· Materiais e deseño de unións soldadas
· Metalurxia da soldadura
· Procesos aplicados nas construccións soldadas
· Inspección e control da calidade das construccións soldadas
· Innovacións e novas tecnoloxías de unión
· Preparación dos programas de traballo
· Introducción das novas tecnoloxías de fabricación mediante construccións soldadas
· Análise de productividade nas construccións soldadas

Ao finalizaren o curso, os participantes adquirirán os coñecementos e destrezas necesarios para o desenvolvemento da súa actividade no ámbito da soldadura.
A formación capacita os participantes para a obtención do Diploma de Enxeñeiro Internacional de Soldadura emitido por CESOL, única entidade nacional autorizada polo Instituto Internacional de Soldadura e pola Federación Europea de Soldadura para emitir estes diplomas unha vez que os alumnos superen os exames oficiais de CESOL correspondentes aos 4 módulos. Estes exames non están incluídos no programa formativo do POP.

Logros de este Centro

Información adicional

Observaciones: Part Time
Prácticas en empresa: No constan prácticas

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares