Máster en Finanzas

UVIGO - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
En Vigo (España)

1.773€ - ($1.238.647)
¿O prefieres llamar ahora al centro?
+34 9... Ver más
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

  • Master oficial
  • Vigo (España)
  • Duración:
    1 Año
Descripción


Dirigido a: Non se establecen requisitos específicos de admisión. Non obstante, valorarase a titulación de acceso (son preferentes as titulacións en Economía, ADE, Dereito e Enxeñarías), a vinculación profesional a empresas de calquera tipo ou a entidades financeiras, o interese xustificado pola temática do Máster e a superación da proba de admisión (revisión do currículo e realización de entrevista persoal).

Información importante
Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
Consultar
Vigo
Universidad de Vigo, 36200, Pontevedra, España
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Estar en posesión de un título universitario oficial español, o una titulación de otro país del EEES y que faculte en el país de expedición para el acceso a enseñanza de master, o de un sistema educativo ajeno al EEES de características similares, sin necesidad de homologación de sus estudios.

¿Qué aprendes en este curso?

Finanzas

Temario

Vicerreitoria de Organizacion Academica, Profesorado e Titulacions - Máster en finanzas Obxectivos:
Máster consolidado conducente á obtención da Licenza de Operador no Mercado de Opcións e Futuros nas modalidades de Clearing, Operador ou ambas.
Descrición da planificación docente:
O plan de estudos deste máster de 60 créditos estrutúrase en 30 créditos de materias obrigatorias, 15 créditos de prácticas externas obrigatorias e outros 15 correspondentes ao Traballo Fin de Máster.

Logros de este Centro

Información adicional

Prácticas en empresa: No constan Prácticas

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares