Máster Universitario en Arquitectura da Paisaxe Juana de Vega

USC - Escuela Politécnica Superior
En Lugo (España)

1.773€ - ($1.284.876)
¿O prefieres llamar ahora al centro?
+34 9... Ver más
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

  • Master oficial
  • Lugo (España)
  • Duración:
    1 Año
Descripción


Dirigido a: Titulacións de Acceso: a. Arquitectura b. Enxeñaría Agrónoma c. Enxeñaría Camiños, Canles e Portos d. Enxeñaría Minas e. Enxeñaría Montes f. Licenciatura Bioloxía g. Licenciatura Xeografía h. Licenciatura Xeoloxía i. Arquitectura Técnica j. Enxeñaría Técn. Agrícola.

Información importante
Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
Consultar
Lugo
Benigno Ledo, 27002, Lugo, España
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Estar en posesión de un título universitario oficial español, o una titulación de otro país del EEES y que faculte en el país de expedición para el acceso a enseñanza de master, o de un sistema educativo ajeno al EEES de características similares, sin necesidad de homologación de sus estudios.

¿Qué aprendes en este curso?

Arquitectura

Temario

Máster Universitario en Arquitectura da Paisaxe Juana de Vega tiene como objetivo: Adquisición por parte do estudante dunha formación avanzada, de carácter especializada e multidisciplinar, orientada á especialización profesional en Arquitectura da Paisaxe.

O obxectivo académico responde á necesidade de formación de profesionais da arquitectura da paisaxe, abarcando a planificación da paisaxe, a análise e o deseño da paisaxe en xeral, así como o que se refire a proxectos específicos de infraestruturas, de paisaxes urbanas e culturais. Da mesma forma, abordarase a execución e posterior mantemento, xestión, conservación e restauración da paisaxe, tanto pública como privada, no medio urbano, rural e forestal.

O deseño do Master e o das súas estruturas de dirección son fortemente integradoras, para abarcar todas as sensibilidades e tipos de capacitación que se requiren nun tema tan complexo e que ten moi pouca tradición académica en España.

Logros de este Centro

Información adicional

Prácticas en empresa: Prácticas en Empresa no constan

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares