Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía de Coloides e Interfases

USC - Facultad de Física
En Santiago de Compostela (España)

1.773€ - ($1.284.876)
¿O prefieres llamar ahora al centro?

Información importante

  • Master oficial
  • Santiago de compostela (España)
  • Duración:
    1 Año
Descripción


Dirigido a: Los potenciales estudiantes de este máster pueden ser graduados de los siguientes campos: Licenciados en Física, Química, Medio Ambiente, Biología, Farmacia, Ciencias del Mar, Bioquímica, Ciencia y Tecnología de Alimentos. Ingenieros de los siguientes ámbitos: Química, Industriales, Electrónica, Materiales, Minas y Telecomunicaciones.

Información importante
Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
Consultar
Santiago de Compostela
Rúa Xosé María Suárez Núñez, s/n., 15782, A Coruña, España
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Estar en posesión de un título universitario oficial español, o una titulación de otro país del EEES y que faculte en el país de expedición para el acceso a enseñanza de master, o de un sistema educativo ajeno al EEES de características similares, sin necesidad de homologación de sus estudios.

Temario

El Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía de Coloides e Interfases tiene como objetivo:
1.- Proporcionar unha base sólida e equilibrada de coñecementos que non se adquiriron nos Graos en Ciencias Básicas e algunhas Enxeñarías. Se os estudantes proceden doutros estudos de grao a formación de acceso ao máster permitiralles desenvolver as destrezas e habilidades necesarias para proseguiren a súa formación científica e investigadora.
2.- Desenvolver capacidades para aplicar os coñecementos, tanto teóricos como prácticos, á resolución de problemas en contornas novas ou dentro de contextos pouco coñecidos tanto básicos como multidisciplinares.
3.- Xerar no estudante, mediante a educación en ciencia e tecnoloxía de coloides e interfases, a sensibilidade necesaria para formular xuízos, a partir dunha información incompleta ou limitada, que inclúan reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos.
4.- Desenvolver capacidades que lle permitan comunicar as súas conclusións, coñecementos e razoamentos tanto a audiencias especializadas como non especializadas dunha forma clara e sen ambigüidades.
5.- Desenvolver ferramentas de aprendizaxe, mediante a educación en ciencia e tecnoloxía de coloides e interfases, que permitan aos estudantes continuaren a súa formación dun modo autodirixido ou autónomo.
6.- Xerar no estudante o gusto pola investigación científica

Logros de este Centro

Información adicional

Prácticas en empresa: Programa de prácticas en Empresas o Instituciones Obligatorio