Máster Universitario en Educación, Xénero e Igualdade

USC - Facultad de Ciencias de la Educación
En Santiago de Compostela (España)

3.489€ - ($2.485.397)
¿O prefieres llamar ahora al centro?
+34 9... Ver más
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

  • Master oficial
  • Santiago de compostela (España)
  • Duración:
    2 Años
Descripción


Dirigido a: Titulacións de Acceso Licenciaturas en Ciencias Políticas e da Administración, Socioloxía, Psicoloxía, Pedagoxía, Psicopedagoxía, Documentación, Humanidades, Filosofía. Diplomaturas en Traballo Social, Relacións Laborais, Xestión e Administración Pública, Educación Social, Biblioteconomía e documentación, Mestres Consultar a información actualizada en cada convocatoria anual de matrícula

Información importante
Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
Consultar
Santiago de Compostela
José María Suárez Núñez, 15782, A Coruña, España
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Estar en posesión de un título universitario oficial español, o una titulación de otro país del EEES y que faculte en el país de expedición para el acceso a enseñanza de master, o de un sistema educativo ajeno al EEES de características similares, sin necesidad de homologación de sus estudios.

Temario

El Máster Universitario en Educación, Xénero e Igualdad tiene como objetivo: Titulacions - Facultade de Ciencias da Educación - USC A importancia básica e o poder fundamentante das relacións de xénero en calquera estrutura e organización social coñecida, encerra un significado especial para os procesos específicos da socialización e educación humana. Por este motivo faise necesario un coñecemento en profundidade, por parte dos profesionais dedicados á formación, organización, educación e socialización humana no sentido amplo, dos mecanismos de produción social que interveñen na nosa sociedade nas relación de xénero que vai máis alá dun simple coñecemento particularizado sobre o tema. Un dos propósitos específicos consiste nunha formación de profesionais que poidan impulsar accións en prol da igualdade das mulleres, a implantación da perspectiva de xénero ("mainstreaming") e a institucionalización de contidos e medidas. Este labor profesional refírese tanto ao contexto educativo propiamente dito (nos distintos niveis do ensino, na familia, etc.) como á Administración, ás empresas e todas as institucións e organizacións sociais, culturais, económicas e políticas; labor fundamental para conseguir unha meirande igualdade entre os xéneros, así como a transformacións da estruturas androcéntricas aínda existentes nas sociedades actuais.
Desde un ángulo epistemolóxico crítico cabe sinalar que outros dos propósitos consiste unha formación de investigadoras e investigadores que poidan contribuír á construción dun coñecemento novo a cerca das relacións e roles sociais entre mulleres e homes dende unha perspectiva feminista e de xénero multidisiciplinaria.
A formación académica e profesional que se oferta ten como obxectivo global a preparación de universitarias e universitarios que poida desenvolver todas as actuacións necesarias como axentes e investigadores de igualdade previstas na actual lexislación internacional, estatal e autonómica ao respecto.Logros de este Centro

Información adicional

Prácticas en empresa: Prácticas de Investigación Obligatorias

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares