Máster Universitario en Lecturas sobre a Cidade Histórica. Arte, Patrimonio Cultural e a súa Xestión

USC - Facultad de Geografía e Historia
En Santiago de Compostela (España)

1.773€ - ($1.288.611)
¿O prefieres llamar ahora al centro?
+34 9... Ver más
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

  • Master oficial
  • Santiago de compostela (España)
  • Duración:
    1 Año
Descripción


Dirigido a: Licenciaturas / graos en Historia da arte, Historia, Humanidades, Historia e CC da Música, Belas Artes, , Filoloxía Clásica, Filoloxía Galega, Filoloxía Portuguesa, Filoloxía Hispánica, Filoloxía Románica, Filoloxía Inglesa, Filoloxía Francesa, Filoloxía Italiana, Filoloxía Alemá, Xeografía, Comunicación Audiovisual, Xornalismo, Documentación, Diplomatura en Turismo; Estudos Superiores de Conservatorio de Música. Criterios Expediente académico.

Información importante
Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
Consultar
Santiago de Compostela
Universidad, 15782, A Coruña, España
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Estar en posesión de un título universitario oficial español, o una titulación de otro país del EEES y que faculte en el país de expedición para el acceso a enseñanza de master, o de un sistema educativo ajeno al EEES de características similares, sin necesidad de homologación de sus estudios.

Temario

Máster Universitario en Lecturas sobre a Cidade Histórica. Arte, Patrimonio Cultural e a súa Xestión Titulacions - Facultade de Xeografía e Historia - USC a. Proporcionar unha formación especializada e avanzada en historia da arte, abarcando os ámbitos vinculados con arquitectura, urbanismo, artes figurativas, música, historia do cine e outras artes audiovisuais, cerimonia, mecenado e xestión do patrimonio, que capacite para a incorporación dos alumnos aos grupos de investigación competitivos, á docencia universitaria, a centros de investigación de recoñecido prestixio e á práctica profesional.
b. Introducir nos futuros egresados na investigación e, con iso, preparalos para a realización posterior dunha Tese doutoral.
c. Conseguir que os alumnos teñan a formación necesaria para desenvolveren unha investigación de calidade, así como para renovar os coñecementos relativos á súa especialización a través do exercicio investigador e profesional.
d. Aprendizaxe de estratexias que amplíen a capacidade de resolución dos problemas que a sociedade actual lles impoña.

Logros de este Centro

Información adicional

Prácticas en empresa: No constan Prácticas

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares