Máster Universitario en Saúde Pública

USC - Facultad de Medicina y Odontología
En Santiago de Compostela (España)

1.773€ - ($1.276.550)
¿O prefieres llamar ahora al centro?
+34 9... Ver más
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

  • Master oficial
  • Santiago de compostela (España)
  • Duración:
    1 Año
Descripción


Dirigido a: 1.Titulacións preferencia nivel 1: Medicina, Odontoloxía, Farmacia, Veterinaria, Enfermaría, Psicoloxía, Pedagoxía, Psicopedagoxía. 2. Titulacións preferencia nivel 2: Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos, Nutrición Humana e Dietética, Óptica e Optometría 3. Titulacións preferencia nivel 3: Ciencias Ambientais, Bioloxía, Socioloxía, Xornalismo, Fisioterapia, Podoloxía 4. Titulacións preferencia nivel 4: Outras titulacións Consultar a información actualizada en cada convocatoria anual de matrícula.

Información importante
Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
Consultar
Santiago de Compostela
R/ de San Francisco, s/n, 15782, A Coruña, España
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Estar en posesión de un título universitario oficial español, o una titulación de otro país del EEES y que faculte en el país de expedición para el acceso a enseñanza de master, o de un sistema educativo ajeno al EEES de características similares, sin necesidad de homologación de sus estudios.

Temario

El Máster Universitario en Saúde Pública tiene como Obxectivos la finalidade do título é a adquisición por parte do estudante dunha formación avanzada, de carácter especializado e multidisciplinar, orientada á especialización profesional e investigadora en Saúde Pública.
O seu obxectivo é dar unha formación de alto nivel cunha visión pluridisciplinaria das ciencias biomédicas e epidemiolóxicas e dos métodos de concepción e xestión das estratexias de saúde, e das técnicas de administración e xestión sanitaria modernas, achegando as ferramentas, coñecementos e técnicas necesarias para o desenvolvemento do exercicio profesional.

Saídas
O máster proporciona unha formación de alto nivel cunha visión pluridisciplinar das ciencias biomédicas e epidemiolóxicas e dos métodos de concepción e xestión das estratexias de saúde, co obxectivo de alcanzar mellores niveis de saúde na comunidade.
O master proposto permitirá a formación de especialistas MIR en Mediciña Preventiva e Saúde Pública tal e como recolle a ORDE SCO/1980/2005, do 6 de xuño, pola que se aproba e publica o programa formativo da especialidade de Mediciña Preventiva e Saúde Pública. O punto 8.1 da citada orde sinala que durante o primeiro ano de residencia os médicos residentes recibirán formación básica en Mediciña Preventiva e Saúde Pública a través do Curso Superior en Saúde Pública. As competencias e contidos deste curso correspóndense cos do Master.
Tamén responde ás necesidades de formación no campo da Saúde pública doutras profesións sanitarias, e non sanitarias, como Farmacia, Veterinaria, Odontoloxía, Enfermería, Psicoloxía, Socioloxía, etc.

Logros de este Centro

Información adicional

Prácticas en empresa: Prácticas Externas Obrigatorias

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares