Máster Universitario en Xestión Pública

USC - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
En Santiago de Compostela (España)

3.489€ - ($2.444.476)
¿O prefieres llamar ahora al centro?
+34 9... Ver más
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

  • Master oficial
  • Santiago de compostela (España)
  • Duración:
    2 Años
Descripción


Dirigido a: 1. Titulacións nivel preferencia 1: Licenciatura en Ciencias Políticas e da Administración / Grao en Ciencia Política e da Administración 2. Titulacións nivel preferencia 2: Lic. Dereito, Lic. Economía, Lic. Administración e Dirección de Empresas 3. Titulacións nivel preferencia 3: Resto de titulacións da Área de Ciencias Sociais e Xurídicas. Consultar a información actualizada en cada convocatoria anual.

Información importante
Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
Consultar
Santiago de Compostela
Ángel Echeverri, 15782, A Coruña, España
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Estar en posesión de un título universitario oficial español, o una titulación de otro país del EEES y que faculte en el país de expedición para el acceso a enseñanza de master, o de un sistema educativo ajeno al EEES de características similares, sin necesidad de homologación de sus estudios

Temario

El Máster Universitario en Xestión Pública tiene como objetivo:
1. Formar ao estudante no coñecemento avanzado e os principais debates sobre os conceptos, métodos e técnicas fundamentais da Xestión Pública.
2. Proporcionar unha visión multidisciplinar e avanzada da xestión pública.
3. Conciliar unha sólida formación en fundamentos das ciencias sociais coas habilidades necesarias para aplicar os coñecementos á xerencia pública profesional.
4. Xerar co estudante a capacidade crítica de análise que lle permita avaliar e deseñar alternativas aos problemas e dilemas do sector público.
5. Fornecer ao estudante a capacidade de aprender con autonomía, formando os seus propios criterios ante os dilemas e retos que expón a xestión dos problemas públicos.
6. Dotar aos estudantes dos coñecementos e fundamentos precisos para proseguir a súa formación con carácter permanente e criterio propio.

Logros de este Centro

Información adicional

Prácticas en empresa: Prácticas Externas Obligatorias

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares