Máster en Xestión Empresarial do Deporte

UVIGO - Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
En Orense (España)

1.773€ - ($1.242.206)
¿O prefieres llamar ahora al centro?
+34 9... Ver más
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

 • Master oficial
 • Orense (España)
 • Duración:
  1 Año
Descripción


Dirigido a: Dirixido a titulados universitarios - diplomatura, grao ou licenciatura- que desexen adquirir coñecementos e habilidades para a administración e dirección de entidades deportivas que teñan unha formación básica vinculada, directa ou indirectamente, co Deportivo, sexa pola titulación ou pola súa experiencia profesional. Titulados en Administración de Empresas, CC. da Actividade Física e do Deporte, Economía, Socioloxía e outros/as.

Información importante
Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
Consultar
Orense
Ourense, 32004, Orense, España
Ver mapa

Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Estar en posesión de un título universitario oficial español, o una titulación de otro país del EEES y que faculte en el país de expedición para el acceso a enseñanza de master, o de un sistema educativo ajeno al EEES de características similares, sin necesidad de homologación de sus estudios.

Temario

Máster en Xestión Empresarial do Deporte Obxectivos xeráis do título:
 1. Capacitar ao alumnado para a administración e dirección de todo tipo de entidades ou organización deportiva
 2. Favorece-lo contacto directo co sector deportivo.
 3. Ofrecer unha visión integradora dos distintos subsistemas que configuran o sistema organización/empresa no sector deportivo.
 4. Coñecer e comprender a evolución do deporte desde o seu compoñente económico/empresarial.
Obxectivos específicos do título
 1. Especializarse na xestión empresarial do sector deportivo, tanto na súa vertente pública como privada.
 2. Coñece- la importancia do xestor deportivo e o seu amplo abanico de ocupación: clubes deportivos, federacións, ximnasios, instalacións deportivas, patronatos de deportes, empresas privadas, administracións públicas, etc...
 3. Ofrecer aos profesionáis da xestión deportiva novos métodos de traballo aplicables a súa actividade laboral.
 4. Aproveita-los novos retos que ofrecen os grandes eventos deportivos como acontecementos de carácter global.

Logros de este Centro

Información adicional

Observaciones: Tempo completo / Tempo parcial
Prácticas en empresa: No constan prácticas

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares