Política lingüística y gestión del multilingüismo

UB - Universitat de Barcelona. Másteres y posgrados del Grupo UB
En Barcelona (España)

1.200€ - ($871.903)
¿O prefieres llamar ahora al centro?
+34 9... Ver más
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

  • Postgrado
  • Barcelona (España)
  • Duración:
    1 Año
Descripción

Objetivo del curso: Alcanzar los conocimientos y conocer las herramientas y las estrategias que permitan organizar las funciones de una o más lenguas en entornos plurilingües tales como servicios lingüísticos, instituciones de atención al público o centros escolares, así como asumir tareas de dinamización lingüística y trabajos de integración lingüística de colectivos de inmigrantes.
Dirigido a: Licenciados en Filología, Lingüística, Sociología, Ciencias Políticas, Antropología, y ciencias humanas y sociales en general.

Información importante
Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
Consultar
Barcelona
Gran Via 585, 08807, Barcelona, España
Ver mapa

Temario

DIRIGIDO A:
Licenciados en Filología, Lingüística, Sociología, Ciencias Políticas, Antropología, y ciencias humanas y sociales en general.
DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LOS OBJETIVOS:
Alcanzar los conocimientos y conocer las herramientas y las estrategias que permitan organizar las funciones de una o más lenguas en entornos plurilingües tales como servicios lingüísticos, instituciones de atención al público o centros escolares, así como asumir tareas de dinamización lingüística y trabajos de integración lingüística de colectivos de inmigrantes.

El Màster en Assessorament Lingüístic, Gestió del Multilingüisme i Serveis Editorials s'estructura sobre la base de dos postgraus autònoms i un treball de màster:

1. El Postgrau en Assessorament Lingüístic i Serveis Editorials (20 crèdits).

2. El Postgrau en Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (20 crèdits).

3. Treball de màster (3 crèdits)

Segons els seus interessos i la seva disponibilitat, l’alumnat pot cursar tot el màster sencer (43 crèdits) o només un dels dos postgraus (20 crèdits).

Postgrau en Assessorament Lingüístic i Serveis Editorials

El postgrau s’estructura en dos mòduls:

* Mòdul 1. Assessorament lingüístic, destinat a garantir el coneixement d’unes bases teòriques i pràctiques que preparin per treballar fent tasques d’assessorament lingüístic: criteris, materials, terminologia tècniques específiques de la llengua oral i de l’escrita, intervencions segons el tipus de text …
* Mòdul 2. Serveis editorials, concebut per tal que l’alumnat es familiaritzi amb els diferents processos que es duen a terme en l’àmbit editorial: relació autor-editor, procés d’edició, comercialització dels productes…

MÒDUL 1. ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC

1. Introducció
1. Aspectes professionals
2. Variació funcional
2. Normativa i estàndard
3. Fonts de consulta
1. Diccionaris
2. Gramàtiques
3. Llibres d’estil
4. Altres
4. Recursos informàtics
5. Terminologia
6. Textos escrits
1. Tipografia
2. Convencions gràfiques: tipus de lletra, majúscules, abreviacions, puntuació…
3. Els principals àmbits i gèneres: cientificotècnic, periodístic, literari, administratiu…
7. Textos orals
1. L’estàndard oral
2. Tipus d’intervencions i fases
3. L’àmbit radiofònic
4. L’àmbit televisiu
8. Establiment de criteris
9. Seminari de correcció de textos orals i escrits


MÒDUL 2. SERVEIS EDITORIALS

1. La preparació editorial
1. L’empresa editorial
2. L’autor: relació amb l’editorial; modalitats contractuals
3. L’editor com a intermediari: les obres unitàries; les enciclopèdies
2. L’edició
1. Les imatges: il·lustracions, cartografia i gràfics
2. Disseny editorial
3. Pressupostos: anàlisi i control del cost
4. La producció editorial
3. La comercialització
1. Logística, producció i màrqueting
2. El consum editorial
3. Noves tecnologies: edicions digitals, bases de dades…

Postgrau en Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme

L’estructura del postgrau
El postgrau s’estructura en tres mòduls d’una extensió similar (vora 5
crèdits):

* Mòdul 1. Bases per a la política lingüística i la gestió del multilingüisme social, destinat a garantir el coneixement de les bases teòriques imprescindibles per a la gestió del multilingüisme, des d’una perspectiva interdisciplinària.
* Mòdul 2. Tècniques i recursos per a la gestió delmultilingüisme, concebut per tal que l’alumnat es familiaritzi amb les principals eines de treball, fonts d’informació i models d’actuació en els seus diferents àmbits de treball.
* Mòdul 3. La gestió del multilingüisme a l'àrea lingüística catalana, dissenyat per tal d’oferir una panoràmica tant de lasituació del multilingüisme al domini lingüístic català com de les polítiques lingüístiques que s’hi estan duent a terme.Mòdul 1 - Bases per a la política lingüística i la gestió del multilingüisme social: El multilingüisme com a fet social i com a fet individual; el tractament del multilingüisme social: entre la política, el màrqueting i la gestió; la gestió del multilingüisme en el marc de la globalització; elements de dret lingüístic, sociologia de la llengua, psicologia social de la
llengua: les actituds i les motivacions; ètica i moral en política lingüística; llengües i economia; politologia i llengua(ües); demolingüística.

Mòdul 2 - Tècniques i recursos per a la gestió del multilingüisme: Les campanyes institucionals de sensibilització i promoció de l'ús; la intervenció en les institucions públiques, l’actuació des del nivell local: acolliment, voluntariat i dinamització des de l’ensenyament d'adults; la dinamització des de les escoles: llengua i cohesió social i plans d'entorn; la gestió del multilingüisme en els entorns universitaris i de recerca; la gestió lingüística en el món de l'empresa; la projecció de les llengües fora del domini lingüístic; la implantació de la innovacions del corpus en el usos; l’activisme lingüístic no governamental; tècniques d'argumentació en política lingüística; activitats de sensibilització en favor de la diversitat lingüística; eines de mesurament dels coneixements, els usos i les actituds lingüístics; tecnologies d'informació i comunicació i gestió del multilingüisme.

Mòdul 3 - La gestió del multilingüisme a l'àrea lingüística catalana: Les polítiques lingüístiques de l'Estat espanyol; les polítiques lingüístiques de la Unió Europea; la posició social de les llengües als territoris de llengua catalana, les institucions de política lingüística i les seves actuacions; el català en el panorama cultural i mediàtic; l'occità a la Vall d'Aran i a Catalunya; la llengua de signes catalana; llengües i migracions: entre el multilingüisme i l'assimilació; llengües i
comunitats al·lòctones al domini català; la promoció del coneixement de llengües estrangeres

Logros de este Centro

Información adicional

Prácticas en empresa:

Se realizan prácticas en empresas


Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares