Tècnic Laboral

EGE - ESCOLA DE GESTIÓ EMPRESARIAL
En GIRONA (España)

1.995€ - ($1.397.744)
¿O prefieres llamar ahora al centro?
+34 9... Ver más
Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares

Información importante

 • Curso
 • Girona (España)
 • 114 horas de clase
Descripción

Objetivo del curso: Conèixer la normativa jurídico-laboral i el Sistema Espanyol de la Seguretat Social, de forma que els alumnes puguin responsabilitzar-se d’aquesta matèria, tant a l’empresa, com actuant de gestors. Oferir una visió àmplia i rigorosa que permeti el domini i la gestió de la SS, de la contractació i dels salaris.
Dirigido a: Personal de gestories, assessories i del departament de personal de les empreses. Llicenciats i Diplomats que volen professionalitzar-se en aquest sector i necessiten actualitzar els seus coneixements. Persones interessades en adquirir els coneixements específics de l’àmbit laboral i la gestió del personal.

Información importante
Instalaciones

¿Dónde se da y en qué fecha?

comienzo Ubicación
Consultar
GIRONA
Ctra. Sta. Coloma, 115, 17005, Girona, España
Ver mapa

Temario

CONTRACTACIÓ I SALARIS

Normes juridicolaborals

 • Els convenis col·lectius: concepte, naturalesa i règim jurídic

El contracte de treball

 • Concepte i naturalesa jurídica
 • Els subjectes del contracte de treball
 • El treball dels estrangers a Espanya
 • La col·locació. Tipus de contracte
 • El període de prova
 • Jornada de treball
 • El descans setmanal i les festes laborals
 • Modificació del contracte
 • La suspensió del contracte
 • Extinció del contracte
 • Atur

El salari

 • Concepte, classes
 • L'estructura salarial
 • Liquidació i Pagament del Salari
 • El tipus de cotització aplicable a la nòmina
 • El rebut de salaris

Llei de procediment laboral

 • Procediment de conciliació
 • Reclamació prèvia
 • Reclamació judicial

SEGURETAT SOCIAL: COTITZACIÓ I ACCIÓ PROTECTORA

Seguretat Social

 • L'estructura del Sistema de la Seguretat Social
 • El Règim General i els Règims Especials
 • Afiliació, altes i baixes dels treballadors
 • Prestacions per atur

La cotització

 • Bases de cotització
 • Tipus de cotització
 • Liquidació de quotes

Acció protectora: règim general i especials

 • Característiques de les prestacions
 • Prestacions per atur
 • Assistència sanitària
 • Incapacitat temporal
 • Maternitat
 • La protecció per incapacitat permanent
 • La protecció per jubilació
 • La protecció per mort i supervivència
 • La protecció a la família

Logros de este Centro

Información adicional

Forma de pago: - Pagament únic - Fraccionat en dos pagaments (1495 + 995) - Matrícula de 1325 € i 4 mensualitats de 310 €
Alumnos por clase: 15
Persona de contacto: Martí Pericay

Compara este curso con otros similares
Ver más cursos similares