Catalán Nivel C

Online

$ 157.928 IVA inc.

*Precio estimado

Importe original en EUR:

175 €

  • Tipología

    Curso

  • Metodología

    Online

  • Duración

    3 Meses

Descripción

Para conocer el idioma y sobretodo para poder examinarse del examen oficial de catalán nivel C de la Generalitat.
Dirigido a: Cualquier persona interesada en conocer este nivel de catalán y prepararse el examen oficial de la Generalitat nivel C.

Información importante

Bonificable: Curso con beneficio para empresas
Si eres un trabajador con contrato fijo, este curso te puede salir gratis através de tu empresa.

Preguntas & Respuestas

Plantea tus dudas y otros usuarios podrán responderte

¿Quién quieres que te responda?

Sólo publicaremos tu nombre y pregunta

Temario

L'objectiu global del curs és conèixer l'estructura de la llengua, cosa que és imprescindible per poder aprendre nous idiomes.

D'aquesta manera, repassarem aspectes d'ortografia i del sistema de puntuació, però es posarà especial èmfasi en els aspectes de morfosintaxi, ja que són fonamentals per poder escriure correctament textos acadèmics i administratius.

Concretament, es pretén que l'estudiant sigui capaç de:

· Escriure sense faltes d'ortografia

· Escriure amb correcció morfosintàctica

· Conèixer l'estructura d'una oració i identificar els seus complements

· Saber expressar la intenció i el propòsit comunicatiu

· Saber escriure un text coheren

Temari

Apartat I. Ortografia i puntuació

i. ortografia

1.1. L'alfabet i la separació de síl·labes
1.2. Casos problemàtics de representació gràfica dels sons vocàlics

1.3. Els diftongs i el hiat
1.4. L'accentuació

1.5. La dièresi

1.6. Casos problemàtics de representació gràfica dels sons consonàntics

1.7. El guionet

1.8. L'apòstrof

1.9. Contraccions

i.i. Signes de puntuació i ortotipografia

2.1. Introducció dels signes de puntuació

2.2. El punt

2.3. La coma

2.4. El punt i coma

2.5. Els dos punts

2.6. Els punts suspensius

2.7. Els claudàtors

2.8. Els parèntesis

2.9. Les cometes

2.10. El guió

2.11. Majúscules i minúscules

2.12. Altres signes

2.14. Referències bibliogràfiques

2.15. Abreviatures, sigles i símbols més freqüents

Apartat II. Aspectes de morfosintaxi i semàntica

3.1. L'article

3.2. El nom

3.3. El pronom

3.5. Les preposicions

3.6. El verb

3.7. L'oració principal

3.8. L'oració subordinada

3.9. Barbarismes morfosintàctics

3.10 Barbarismes lèxicosemàntics

Apartat III. Expressió (temes 4 i 5)

Tema 4. Expressió escrita

4.1. Nivells de formalitat d'un text escrit/oral

4.2.Tècniques de millora del lèxic

4.3. Organització del discurs: oració, paràgraf, text

4.4. Cohesió del discurs

4.5. Coherència del discurs

4.6. Producció de text

4.7. Diferents models de documents

Tema 5. Expressió oral

5.1. Articulació i qualitats del discurs oral: estil, claredat, concisió, coherència, senzillesa, naturalitat

Información adicional

Alumnos por clase: -1
Persona de contacto: Ester Pijuan
$ 157.928 IVA inc.

*Precio estimado

Importe original en EUR:

175 €